Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
operator numerów alarmowych CPR w WBiZK (na zastępstwo) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 18.12.2019
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 23.12.2019
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 23.12.2019
inspektor w BW Biuro Wojewody Zakończony 23.12.2019
kierowca w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 10.12.2019
operator numerów alarmowych CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 09.12.2019
inspektor wojewódzki w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 03.12.2019
inspektor w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 03.12.2019
inspektor w BW Biuro Wojewody Zakończony 09.12.2019
kierowca w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 20.11.2019
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 19.11.2019
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 12.11.2019
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 18.11.2019
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 04.11.2019
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 04.11.2019
kierowca w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 28.10.2019
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 21.10.2019
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 24.10.2019
inspektor wojewódzki w WPNiK (zastępstwo) Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 14.10.2019
operator numerów alarmowych CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 17.10.2019