Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
radca prawny w WPNiK Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 08.01.2018
Portier w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 27.12.2017
sprzątaczka w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 21.12.2017
specjalista w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 27.12.2017
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 22.12.2017
inspektor w BW Biuro Wojewody Zakończony 18.12.2017
starszy inspektor wojewódzki w WIiR- na zastępstwo Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 13.12.2017
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 18.12.2017
inspektor wojewódzki w WFiB - na zastępstwo Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 06.12.2017
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 07.12.2017
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 04.12.2017
inspektor w Biurze Wojewody - na zastępstwo Biuro Wojewody Zakończony 27.11.2017
inspektor w Biurze Wojewody Biuro Wojewody Zakończony 04.12.2017
kierownik oddziału w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 01.12.2017
inspektor wojewódzki w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 27.11.2017
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 27.11.2017
starszy inspektor wojewódzki w WIiR - na zastępstwo Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 13.11.2017
Administrator w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 13.11.2017
inspektor wojewódzki w WFiB- na zastępstwo Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 08.11.2017
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 13.11.2017