Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 12.03.2018
operator numerów alarmowych w CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 07.03.2018
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 12.03.2018
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 09.03.2018
inspektor wojewódzki w WSPiN- na zastępstwo Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 28.02.2018
inspektor wojewódzki w BW Biuro Wojewody Zakończony 01.03.2018
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 01.03.2018
inspektor w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 01.03.2018
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 22.02.2018
starszy inspektor wojewódzki w WFiB- na zastępstwo Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 19.02.2018
inspektor w WPSiZ - na zastępstwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 12.02.2018
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 12.02.2018
inspektor w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 12.02.2018
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 09.02.2018
inspektor wojewódzkie w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 09.02.2018
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 02.02.2018
starszy inspektor wojewódzki w WFiB - na zastępstwo Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 29.01.2018
Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 23.01.2018
Kierownik w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 19.01.2018
specjalista w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 22.01.2018