Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
inspektor w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 08.02.2019
inspektor w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 08.02.2019
inspektor wojewódzki w WSPiN (na zastępstwo) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 04.02.2019
audytor wewnętrzny w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 08.02.2019
Administrator Systemu (na zastępstwo) w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 01.02.2019
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 04.02.2019
radca prawny w WPNiK Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 04.02.2019
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w WBiZK (na zastępstwo) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 24.01.2019
operator numerów alarmowych w CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 25.01.2019
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 21.01.2019
inspektor wojewódzki w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 25.01.2019
Administrator Systemu (na zastępstwo) w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 18.01.2019
robotnik gospodarczy w BAG (na zastępstwo) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 16.01.2019
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 21.01.2019
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 07.01.2019
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 07.01.2019
Referent (na zastępstwo) w WZON w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 07.01.2019
audytor wewnętrzny w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 07.01.2019
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 31.12.2018
Administrator Systemu (na zastępstwo) w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 19.12.2018