Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
operator numerów alarmowych w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 12.06.2019
operator numerów alarmowych w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 12.06.2019
Kierownik Oddziału Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 07.06.2019
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 29.05.2019
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 31.05.2019
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w WBiZK (na zastępstwo) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 29.05.2019
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 31.05.2019
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 31.05.2019
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 27.05.2019
robotnik gospodarczy w BAG (na zastępstwo) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 24.05.2019
Portier w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 24.05.2019
Administrator Systemu (na zastępstwo) w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 24.05.2019
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 21.05.2019
inspektor wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 10.05.2019
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 07.05.2019
inspektor wojewódzki Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 09.05.2019
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 07.05.2019
robotnik gospodarczy w BAG (na zastępstwo) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 07.05.2019
Kierownik Oddziału w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 06.05.2019
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 30.04.2019