Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
audytor wewnętrzny Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 18.10.2019
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 14.10.2019
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 11.10.2019
inspektor wojewódzki w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 07.10.2019
inspektor wojewódzki Biuro Wojewody Zakończony 07.10.2019
starszy inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 30.09.2019
inspektor w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 30.09.2019
starszy inspektor wojewódzki w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 23.09.2019
inspektor wojewódzki w WOiK (na zastępstwo) Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 16.09.2019
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 20.09.2019
operator numerów alarmowych CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 13.09.2019
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 16.09.2019
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 16.09.2019
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 06.09.2019
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 16.09.2019
strażnik w PSR- na zastępstwo Państwowa Straż Rybacka Zakończony 10.09.2019
strażnik w PSR Państwowa Straż Rybacka Zakończony 10.09.2019
audytor wewnętrzny w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 09.09.2019
inspektor wojewódzki w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 09.09.2019
umowa zlecenie w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 30.08.2019