Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 15.06.2020
starszy inspektor w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 18.06.2020
telefonista w BAG (na zastępstwo) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 16.03.2020
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 09.03.2020
inspektor w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 09.03.2020
portier w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 09.03.2020
inspektor wojewódzki w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 12.03.2020
inspektor wojewódzki w WIiR (na zastępstwo) Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 25.02.2020
operator numerów alarmowych CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 25.02.2020
inspektor wojewódzki w WSPiN (na zastępstwo) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 10.02.2020
inspektor wojewódzki w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 10.02.2020
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 29.01.2020
starszy inspektor w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 31.01.2020
inspektor wojewódzki w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 31.01.2020
starszy inspektor w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 22.01.2020
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 27.01.2020
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 27.01.2020
robotnik gospodarczy w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 24.01.2020
portier w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 24.01.2020
inspektor w BW Biuro Wojewody Zakończony 27.01.2020