Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 10.11.2017
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 10.11.2017
inspektor wojewódzki w WPSiZ- na zastępstwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 06.11.2017
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 07.11.2017
inspektor wojewódzki w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 23.10.2017
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 20.10.2017
inspektor wojewódzki w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 16.10.2017
inspektor wojewódzki w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 16.10.2017
Administrator w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 09.10.2017
Portier w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 06.10.2017
operator numerów alarmowych w CPR w WBiZK - na zastępstwo Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 02.10.2017
inspektor w WIiR Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 06.10.2017
Portier w Biurze Administracyjno- Gospodarczym (na zastępstwo) Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 12.09.2017
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 11.09.2017
inspektor wojewódzki w WPSiZ- na zastępstwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 05.09.2017
inspektor wojewódzki z WPSiZ - na zastępstwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 04.09.2017
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 08.09.2017
Portier w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 01.09.2017
Administrator w Biurze Administracyjno- Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 01.09.2017
inspektor wojewódzki w WPSiZ- na zastępstwo Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 29.08.2017