Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
starszy inspektor wojewódzki WBiZK -ogłoszenie Nr 167851 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 21.03.2015
inspektor wojewódzki w BAG-ogł. Nr 167684 Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 16.03.2015
inspektor wojewódzki w WFiB-ogł. Nr 167246 Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 07.03.2015
inspektor wojewódzki w WFiB-ogł. Nr 167235 Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 07.03.2015
starszy inspektor w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 20.02.2015
operator numerów alarmowych w CPR w WBiZK - na zastępstwo za nieobecnych pracowników Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 03.02.2015
operator numerów alarmowych w CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 03.02.2015
administrator systemu w Biurze Administracyjno-Gospodarczym Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 02.02.2015
sekretarz Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w WPS Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 28.12.2014
starszy referent w WZON w WPS (na zastępstwo za nieobecnego pracownika) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 22.12.2014
inspektor wojewódzki w WIiN -ogł. Nr 164967 Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 08.12.2014
psycholog - ogł. Nr 164800 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 08.12.2014
inspektor wojewódzki do WIiN -na zastępstwo -ogł. Nr 164377 Wydział Infrastruktury i Rozwoju Zakończony 15.11.2014
operator urządzeń przygotowania danych w CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 02.11.2014
starszy serwisant urządzeń elektronicznych CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 25.09.2014
portier w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 19.09.2014
inspektor wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 06.09.2014
administrator systemu w CPR w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 31.08.2014
Lekarz koordynator ratownictwa medycznego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 08.09.2014
Dyrektor WPS - ogł. Nr 2139 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 26.08.2014