Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

93/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z PGE Dystrybucja S.A, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21A (20-340 Lublin), w której imieniu jako pełnomocnik działa Pan Mieczysław Sznajder, na okres 30 lat, umowy użyczenia części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Maruszów, gm. Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1151/4, o pow. 2,7778 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski