Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
88/2023 13.09.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Sandomierz, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sandomierzu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002 Sandomierz Mokoszyn jako działka nr 155/64 (Id: 260901_1.0002.155/64), o pow. 0,1656 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
87/2023 01.09.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
86/2023 16.08.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łagowie w okręgu wyborczym nr 6 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
85/2023 16.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
84/2023 16.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
83/2023 16.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
82/2023 08.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz....., w udziałach po 1/2 części, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów jako działka nr 1837/2 (261207_4.0001.1837/2), o pow. 0,0032 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
81/2023 08.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Stąporkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Stąporków – miasto, obręb 0002, jako działki: nr 3343/28 (260508_4.0002.3343/28) o powierzchni 0,0163 ha oraz nr 3352/1 (260508_4.0002.3352/1) o powierzchni 0,1039 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
80/2023 07.08.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku – Kamiennej, przy ul. Mikołaja Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko - Kamienna, obręb 0006 Rejów, arkusz 64, jako działka nr 3/3 (261001_1.0006.AR_64.3/3) o powierzchni 0,0118 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
79/2023 07.08.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 18.07.2022
  84/2022

  w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

78/2023 03.08.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 3 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
77/2023 28.07.2023 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piekoszowie w okręgu wyborczym nr 12 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
76/2023 28.07.2023 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności cywilnej Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
75/2023 28.07.2023 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/5 części w prawie współwłasności nieruchomości położonej w Gostkowie, gm. Bliżyn, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 Gostków, jako działka nr 483/1 (261002_2.0006.483/1), o powierzchni 0,2000 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
74/2023 28.07.2023 w sprawie powołania gminnej komisji i ustalenia imiennego składu osobowego ds. szacowania szkód powstałych w wyniku gradu w gospodarstwie rolnym Wydział Infrastruktury i Rozwoju
73/2023 24.07.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na czas nieoznaczony, na rzecz Gminy Ćmielów, umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Ćmielowie przy ul. Rynek 15, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Ćmielów – miasto, jako działka nr 1345/2 (260704_4.0001.1345/2), o powierzchni 0,0256 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
72/2023 24.07.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz PCC Silicium S.A., z siedzibą w Zagórzu 92, 26 – 140 Łączna, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Zagórzu, gmina Łączna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0012 Zagórze jako działka nr 135/1 (261003_2.0012.135/1), o pow. 0,3483 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
71/2023 11.07.2023 w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego Wydział Organizacji i Kadr
 • 31.08.2020
  102/2020

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno — epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego

70/2023 11.07.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 14.07.2022
  82/2022

  w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na terenie województwa świętokrzyskiego, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

69/2023 27.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Busku - Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0002, jako działka nr 135/5 (260101_4.0002.135/5), o powierzchni 0,0108 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
68/2023 27.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej położonej w Suchedniowie przy ul. Kopalnianej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Suchedniów jako działka ewidencyjna nr 6574/5 (261005_4.0001.6574/5) o powierzchni 0,3886 ha, poprzez oddanie jej w użytkowanie wieczyste, użytkownikowi wieczystemu wyłonionemu w drodze przetargu Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
67/2023 27.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, lokalu mieszkalnego nr 28 wraz z pomieszczeniem przynależnym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym, położonej w Kielcach przy ul. Lecha 3, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obręb 0009 miasto Kielce, jako działki: nr 1149/1 (266101_1.0009.1149/1) i nr 1149/2 (266101_1.0009.1149/2) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
66/2023 27.06.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2022r., o wyrażeniu zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko - Kamienna, obrębu 0008 Bzinek, arkusz 48, jako działki: nr 270/2 (261001_1.0008.AR_48.270/2), o pow. 0,0196 ha oraz 271/2 (261001_1.0008.AR_48.271/2), o pow. 0,0211ha, zmienionego Zarządzeniem Nr 130/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2022r Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 09.06.2022
  63/2022

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna, obrębu 0008 Bzinek, arkusz 48, jako działki: nr 270/2 (261001_1.0008.AR_48.270/2), o pow. 0,0196 ha oraz nr 271/2 (261001_1 .0008.AR_48.271/2), o pow. 0,0211 ha

 • 08.12.2022
  130/2022

  sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 63/2022, z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna, obrębu 0008 Bzinek, arkusz 48, jako działki: nr 270/2 (261001_1.0008.AR_48.270/2), o pow. 0,0196 ha oraz 271/2 (261001_1.0008.AR_48.271/2), o pow. 0,021 ha

65/2023 27.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 27.01.2020
  16/2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 12.08.2020
  94/2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 14.07.2022
  83/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

64/2023 26.06.2023 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Kielcach w latach 2023-2026” Wydział Organizacji i Kadr
63/2023 26.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
62/2023 26.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
61/2023 22.06.2023 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.03.2016
  31/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 21.04.2016
  48/2016

  zmieniające Zarządzenie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 03.06.2016
  64/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 05.12.2016
  143/2016

  Zmieniające zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji.

 • 16.12.2016
  150/2016

  zmieniające Zarządzenie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 23.12.2016
  158/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 07.02.2017
  15/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.02.2017
  18/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.04.2017
  42/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 09.05.2017
  44/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich realizacji

 • 25.05.2017
  47/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.07.2017
  70/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 20.07.2017
  79/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 05.09.2017
  94/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.10.2017
  113/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 15.01.2018
  6/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 16.03.2018
  26/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji.

 • 04.04.2018
  29/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 25.04.2018
  34/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20,2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.08.2018
  76/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 02.10.2018
  86/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.01.2019
  9/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 05.03.2019
  26/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 08.03.2019
  31/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji.

 • 20.03.2019
  38/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 03.04.2019
  46/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.05.2019
  67/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 11.06.2019
  70/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 02.07.2019
  85/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 09.08.2019
  104/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.11.2019
  136/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.01.2020
  3/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 2012016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 13.03.2020
  29/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 30.03.2020
  33/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 07.04.2020
  36/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 23.04.2020
  37/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 28.04.2020
  41/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 06.05.2020
  46/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 15.06.2020
  59/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 19.08.2020
  97/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 09.02.2021
  20/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 01.03.2021
  25/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.03.2021
  34/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.05.2021
  67/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/20 16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 03.09.2021
  106/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 11.10.2021
  143/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 29.10.2021
  148/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 24.06.2022
  69/2022

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 04.08.2022
  88/2022

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 08.11.2022
  123/2022

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

60/2023 15.06.2023 zmieniające Zarządzenie nr 35/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2023 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2023 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 12.04.2023
  35/2023

  w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2023 r.

59/2023 01.06.2023 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 54/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 24.05.2023
  54/2023

  zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców