Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
65/2021 10.05.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Sędziszów w okręgu wyborczym nr 6 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
64/2021 10.05.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Raków w okręgu wyborczym nr 10 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
63/2021 05.05.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole iw domu” Moduł 3 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 08.05.2020
  47/2020

  w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3

62/2021 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieokreślony umów dzierżawy, części nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa położonych w Kielcach przy ulicy Wojska Polskiego, oznaczonych w ewidencji gruntów m. Kielce (obręb 0032) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
61/2021 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez oddanie na 99 lat w użytkowanie wieczyste, na rzecz PGE Dystrybucja S.A, z siedzibą w Lublinie oraz na odstąpienie od zbycia w drodze przetargu, nieruchomości położonej w obrębie Łęg, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 Łęg jako działka nr 219/1 o pow. 0,1940 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
60/2021 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, na okres 25 lat, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach, przy ul. Kościuszki 13, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Kielce (obręb 0017) jako działki nr nr: 4 13/2 i 4 13/3 oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
59/2021 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w jednostce ewidencyjnej 260508_5 Stąporków — obszar wiejski, w obrębie 0025 Nieklań Wielki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1270, o powierzchni 0,1000 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
58/2021 29.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0003 Dąbrowa Dolna, gmina Bodzentyn na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
57/2021 29.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
56/2021 29.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
55/2021 29.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
54/2021 29.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej w okręgu wyborczym nr 4 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
53/2021 29.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
52/2021 29.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
51/2021 27.04.2021 w sprawie powalania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2021 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
50/2021 22.04.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych w 2021 roku na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
49/2021 22.04.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 31/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 11.03.2021
  31/2021

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

48/2021 20.04.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z NEXERA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 29 (00-867 Warszawa) - reprezentowanej przez pełnomocnika - na okres 15 lat, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Włostów, gm. Lipnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142, o pow. 0,2300 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
47/2021 14.04.2021 w sprawie ustalenia wysokości dodatkowego wynagrodzenia przysługującego osobom wchodzącym w skład komisji lekarskich podczas trwania kwalifikacji wojskowej w 2021 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
46/2021 13.04.2021 w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy w Radoszycach wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
45/2021 12.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 15.02.2021
  23/2021

  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy w okręgu wyborczym nr 7

44/2021 12.04.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Suchedniowie w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
43/2021 12.04.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ruda Maleniecka w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
42/2021 07.04.2021 w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy w Krasocinie wykonywania określonych zadań Urzędu Miasta i Gminy w Małogoszczu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
41/2021 01.04.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
40/2021 31.03.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 13 Biuro Administracyjno-Gospodarcze
39/2021 31.03.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
38/2021 31.03.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej w okręgu wyborczym nr 4 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
37/2021 31.03.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
36/2021 24.03.2021 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, gruntu o powierzchni 0,0310 ha, stanowiącego część nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Piłsudskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 57/6 i nr 57/7 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Wybierz Strony