Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
25/2021 01.03.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

24/2021 25.02.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w „Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach organizacyjnych oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony” Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
23/2021 15.02.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
22/2021 10.02.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 12.03.2020
  27/2020

  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców

21/2021 09.02.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania koncepcji budowy siedziby Świętokrzyskiego Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Wydział Infrastruktury i Rozwoju
20/2021 09.02.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

19/2021 08.02.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu Wydział Organizacji i Kadr
18/2021 02.02.2021 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
17/2021 29.01.2021 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim i powołania Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim Wydział Organizacji i Kadr
16/2021 26.01.2021 w spranie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
15/2021 26.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
14/2021 26.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na rozlożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytulu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
13/2021 26.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
12/2021 26.01.2021 w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
11/2021 22.01.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 25.03.2019
  40/2019

  w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych

10/2021 21.01.2021 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
9/2021 21.01.2021 w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie świętokrzyskim w 2021 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
8/2021 18.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
7/2021 18.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej w okręgu wyborczym nr 4 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
6/2021 18.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
5/2021 18.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
4/2021 18.01.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwkozach iy okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
3/2021 14.01.2021 ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 19.10.2015
  99/2015

  ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 26.01.2018
  8/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 3

 • 20.02.2019
  24/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 99/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 października 2015 r. ustalające zasady wydzielenia stref ochronnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

2/2021 05.01.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 53/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie powołania lekarzy do stwierdzania w województwie świętokrzyskim zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem zmienionego Zarządzeniem nr 54/2020 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 czerwca 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 27.05.2020
  53/2020

  w sprawie powołania lekarzy do stwierdzania w województwie świętokrzyskim zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem

1/2021 04.01.2021 zmieniające zarządzenie nr 3/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 16.01.2017
  3/2017

  w sprawie powołania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego

144/2020 31.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu Wydział Organizacji i Kadr
143/2020 23.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 14.02.2019
  20/2019

  w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

142/2020 23.12.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

141/2020 23.12.2020 w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków o wsparcie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Wydział Infrastruktury i Rozwoju
140/2020 17.12.2020 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 99/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości Krzczonowice, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0010 Krzczonowice jako działki nr nr: 474/1 o Pow. 0,1500 ha, 501/1 o pow. 0,3400 ha i 694/1 o pow. 0,0600 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 21.08.2020
  99/2020

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości Krzczonowice, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0010 Krzczonowice jako działki nr nr 474/1 o pow. 0,1500 ha, 501/1 o pow. 0,3400 ha i 694/1 o pow. 0,0600 ha

Wybierz Strony