Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
135/2020 02.12.2020 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

134/2020 27.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas do 31 grudnia 202l r., na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,149 1 ha, stanowiącego część będącej własnością Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Skarżysku-Kamiennej - u zbiegu ulic Sokolej i Niepodległości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Skarżysko-Kamienna (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz 23) jako działka nr 226/2 o pow. 0,1531 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
133/2020 27.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie przetargu, nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w gminie Tarłów, obręb 0024 Potoczek, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1171 o pow. 1,0500 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
132/2020 27.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Krynkach, gm. Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0007 Krynki jako działka nr 530/6 o pow. 0,2680 ha. Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
131/2020 27.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, na rzecz firmy Wolbud sp. j., umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kielcach przy ul. Zagnańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce (obręb 0006) jako działki nr nr: 64/40 o pow. 0,0549 ha oraz 64/41 o pow. 0,0075 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
130/2020 27.11.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na czas nieoznaczony, na rzecz Pani …, umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0 162 ha, stanowiącego część będącej własnością Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. Pańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Kielce (obręb 0020) jako działka nr 621 o pow. 0,0246 ha. Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
129/2020 26.11.2020 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na certyfikat operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
128/2020 18.11.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczyni nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 15.09.2020
  106/2020

  w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 1

127/2020 18.11.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej w okręgu wyborczym nr 4 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
126/2020 18.11.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dwikozach w okręgu wyborczym nr 8 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
125/2020 18.11.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 11 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
124/2020 16.11.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miedziana Góra w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
123/2020 16.11.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Górno w okręgu wyborczym nr 14 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
122/2020 16.11.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Łopusznie w okręgu wyborczym nr 13 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
121/2020 06.11.2020 w sprawie powołania zespołu ds. oceny prawidłowości postępowania i leczenia pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2 w systemie szpitalnym w województwie świętokrzyskim Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
120/2020 02.11.2020 w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy w Sobkowie wykonywania określonych zadań Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
119/2020 29.10.2020 w sprawie powierzenia Urzędowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy w Samborcu Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
118/2020 28.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres 5 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy , kolejnej umowy dzierżawy gruntu o pow. 0,0006 ha, stanowiącego część nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Starachowice jako działka nr 15/7 o pow. 0,1521 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
117/2020 28.10.2020 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Końskie, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Baczyna, stanowiącej grunty pod stawami, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Baczyna jako działki nr 452/1 o pow. 0,1941 ha i nr 452/3 o pow. 0,4199 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
116/2020 23.10.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
115/2020 23.10.2020 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Wojewody Świętokrzyskiego z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1057), działającymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2021-2025 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
114/2020 21.10.2020 w sprawie powołania zespołu do opracowania koncepcji adaptacji obiektów halowych TARGÓW KIELCE S.A. na tymczasowy szpital dla chorych na COVID-19 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
113/2020 20.10.2020 w sprawie powierzenia Urzędowi Miasta i Gminy w Chmielniku wykonywania określonych zadań Urzędu Miasta i Gminy w Pierzchnicy Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
112/2020 14.10.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie Powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
111/2020 12.10.2020 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
110/2020 07.10.2020 w sprawie powierzenia Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce wykonywania określonych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kielcach Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
109/2020 29.09.2020 w sprawie udziału w ćwiczeniu systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu uderzeniami z powietrza w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
108/2020 28.09.2020 w sprawie powołania Zespołu do spraw dyspozytorni medycznej w województwie świętokrzyskim Wydział Organizacji i Kadr
107/2020 17.09.2020 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w latach 2019÷2020 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
106/2020 15.09.2020 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczym nr 1 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
 • 18.11.2020
  128/2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Pawłowie w okręgu wyborczyni nr 1

Wybierz Strony