Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
96/2021 20.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz , nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Samborzec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0013 Milczany jako działka nr 357/3 o pow. 0,0151 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
95/2021 20.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz , nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Samborzec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0013 Milczany jako działka nr 357/2 o pow. 0,0112 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
94/2021 19.07.2021 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 15.03.2017
  26/2017

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach

93/2021 19.07.2021 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tuczępy w okręgu wyborczyni nr 10 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
92/2021 15.07.2021 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
91/2021 12.07.2021 w sprawie regulaminu wewnętrznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 23.03.2015
  25/2015

  w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach

90/2021 12.07.2021 w sprawie opracowania Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
89/2021 01.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki nr 6266/1 i nr 6248/11, obręb 0002 Końskie - miasto na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Końskie, oznaczoną jako działka nr 4347/48, obręb 0001 Końskie - miasto Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
88/2021 01.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej, udziału w wysokości 21% w nieruchomości Skarbu Państwa, znajdującej się w Kielcach, oznaczonej jako działki Nr 1504/2 i Nr 1506/2 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
87/2021 01.07.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny, na rzecz Gminy Chęciny, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Chęcinach, oznaczonej jako działka nr 2291/1 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
86/2021 24.06.2021 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
85/2021 24.06.2021 w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
84/2021 22.06.2021 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 10.06.2020
  56/2020

  w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

83/2021 10.06.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 31/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 202 r. na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 11.03.2021
  31/2021

  w sprawie powołania komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na terenie województwa świętokrzyskiego

82/2021 10.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Marianowie, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Marianów jako działka nr 160/1 o pow. 0,2400 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
81/2021 10.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz Państwa , nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Osówka, gm. Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0008 Osówka jako działka nr 87/7 o pow. 0,5700 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
80/2021 10.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Potok Wieś, w gminie Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0019 Potok Wieś jako działka nr 892/4 o powierzchni 0,4800 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
79/2021 10.06.2021 w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny przydatności i podziału asortymentu - sprzętu, środków i zasobów stanowiących wyposażenie Świętokrzyskiego Szpitala Tymczasowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
78/2021 08.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, gruntu o pow. 0,0015 ha, stanowiącego część nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ulicy Sokolej, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Skarżysko-Kamienna, obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz 23, jako działka Nr 226/6 o pow. 1,3139 ha i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
77/2021 08.06.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0003 Dąbrowa Dolna, gmina Bodzentyn na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
76/2021 04.06.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 73/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny formalnej wniosków zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach ogłoszonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, naboru wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą: „Nowe spojrzenie — nowe możliwości” na lata 2021 — 2022, realizowanego w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 21.05.2021
  73/2021

  w sprawie powołania Komisji ds. oceny formalnej wniosków zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach ogłoszonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, naboru wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą: „Nowe spojrzenie — nowe możliwości” na lata 2021 — 2022, realizowanego w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju”

75/2021 04.06.2021 w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 02.01.2019
  2/2019

  w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

74/2021 31.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz ...., nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Kołaczkowicach, gm. Busko-Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Kołaczkowice jako działka nr 1400/2 o pow. 0,0251 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
73/2021 21.05.2021 w sprawie powołania Komisji ds. oceny formalnej wniosków zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach ogłoszonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, naboru wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą: „Nowe spojrzenie — nowe możliwości” na lata 2021 — 2022, realizowanego w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 04.06.2021
  76/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 73/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny formalnej wniosków zgłaszanych na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach ogłoszonego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, naboru wniosków na realizację projektów pilotażowych pod nazwą: „Nowe spojrzenie — nowe możliwości” na lata 2021 — 2022, realizowanego w ramach programu „Plan dla Pracy i Rozwoju”

72/2021 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Kółko Żabieckie, gmina Pacanów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 168/2, o powierzchni 0,1000 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
71/2021 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Smugi, w gminie Wojciechowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 32/1 o powierzchni 1,0200 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
70/2021 20.05.2021 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tj. Gminy Staszów, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów jako działki nr nr: 6193/109 o pow. 0,0019 ha, 6193/110 pow. 0,0016 ha, 6193/111 o pow. 0,0018 ha. 6193/135 o pow. 0,0023 ha, 6193/139 o pow. 0,0013 ha, 6193/140 o pow. 0,0001 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
69/2021 19.05.2021 w sprawie postępowania i współpracy w sytuacjach zagrożenia szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych, powodujących szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego oraz podejrzenia bioterroryzmu na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
68/2021 18.05.2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 16.06.2020
  60/2020

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2020r.

67/2021 17.05.2021 zmieniające Zarządzenie Nr 20/20 16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji