Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
78/2019 21.06.2019 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 21.06.2010
  71/2010

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
  w Kielcach

77/2019 19.06.2019 w sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych Biuro Wojewody
 • 06.06.2018
  46/2018

  w sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego

76/2019 19.06.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
75/2019 17.06.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
74/2019 12.06.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
73/2019 12.06.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 10 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
72/2019 11.06.2019 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 28.06.2018
  56/2018

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

71/2019 11.06.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

70/2019 11.06.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

69/2019 05.06.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
68/2019 27.05.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu ‚„Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
67/2019 27.05.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

66/2019 21.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/12 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 O pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,8264 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 07.05.2019
  59/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/2 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 o pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,9256 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha

65/2019 21.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Zalesie, gmina Łubnice, na którą składa się 17 działek o Łącznej pow. 0,5679 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
64/2019 21.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres dalszych 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,2915 ha, położonej w Końskich przy ul. Warsztatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Końskie (obręb 0001) jako działka nr 1007/3 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
63/2019 21.05.2019 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 93/2018 z dnia 6 listopada 2018r., wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 06.11.2018
  93/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana

62/2019 13.05.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Pińczowie” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
61/2019 08.05.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
60/2019 08.05.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 07.05.2018
  36/2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.

59/2019 07.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/2 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 o pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,9256 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 21.05.2019
  66/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/12 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 O pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,8264 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha

58/2019 30.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości, na którą składa się w sumie 217 działek ewidencyjnych, o łącznej powierzchni 15,9710 ha, położonych na terenie gminy Pacanów w miejscowościach: Grabowica (94 działki o łącznej pow. 3,1479 ha). Karsy Małe (33 działki o łącznej pow. 1,6965 ha). Książnice (22 działki o łącznej pow. 4,6985 ha) i Zborówek (68 działek o łącznej pow. 6,4281ha) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
57/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego, zabudowanej nieruchomości położonej w Jędrzejowie. przy ul. Przypkowskiego 28a, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 Jędrzejów jako działki nr nr: 312 o pow. 0.1245 ha i 313/1 o pow. 0,0350 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
56/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Powiatu Włoszczowskiego, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej we Włoszczowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0005 jako działka nr 5430/3 ‚ o pow. 0,0095 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
55/2019 25.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego, trzech nieruchomości lokalowych tj. lokali użytkowych nr nr: 25,26 i 27, o łącznej pow. 45.4 m. znajdujących się na 3 piętrze budynku biurowego usytuowanego na działce nr 199/1 o pow. 0,0408 ha, położonej w Busku Zdroju, przy ul. Kopernika (obręb 0010 Busko-Zdrój) wraz z udziałem wynoszącym 45415205 w częściach wspólnych, stanowiących grunt oraz części budynku i urządzenia służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
54/2019 24.04.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 40/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 25.03.2019
  40/2019

  w sprawie powołania Komisji do spraw realizacji Funduszu Dróg Samorządowych

53/2019 18.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z NEXERA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 29 (00-867 Warszawa), w której imieniu jako pełnomocnik działa F.H.U. ERMICOM, z siedzibą w Mikołowskiej Karczmie 56 (27-415 Kunów), na okres 7 lat z możliwością przedłużenia na wniosek w/w operatora, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Włostów, gm. Lipnik, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 142, o pow. 0,2300 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
52/2019 18.04.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz , w trybie bezprzetargowym, udziału Skarbu Państwa wynoszącego 13/15 części w nieruchomości położonej przy ulicy Aleksandrówka w Kielcach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Kielce (obręb 0019) jako działka nr 697/3, o pow. 0,0199 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KI 1L/00166782/3 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
51/2019 15.04.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem” Wydział Finansów i Budżetu
 • 12.12.2018
  115/2018

  w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania wniosków dotyczących umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych stanowiących Dochody Budżetu Państwa, zwanego dalej „Zespołem”

50/2019 11.04.2019 zmieniające Zarządzenie nr 45/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienione Zarządzeniem nr 54/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2018 r., zmienione Zarządzeniem nr 17/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

49/2019 10.04.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2019 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony