Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
79/2018 11.09.2018 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
78/2018 31.08.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 01.06.2016
  62/2016

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

77/2018 22.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobą fizyczną kolejnej umowy dzierżawy, na okres trzech lat w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
76/2018 17.08.2018 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.03.2016
  31/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 21.04.2016
  48/2016

  zmieniające Zarządzenie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 03.06.2016
  64/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 05.12.2016
  143/2016

  Zmieniające zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji.

 • 16.12.2016
  150/2016

  zmieniające Zarządzenie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 23.12.2016
  158/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 07.02.2017
  15/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.02.2017
  18/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.04.2017
  42/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 09.05.2017
  44/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich realizacji

 • 25.05.2017
  47/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.07.2017
  70/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 20.07.2017
  79/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 05.09.2017
  94/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.10.2017
  113/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 15.01.2018
  6/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 16.03.2018
  26/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji.

 • 04.04.2018
  29/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 25.04.2018
  34/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20,2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

75/2018 16.08.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Skarżysku-Kamiennej oraz na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % od ceny sprzedaży Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
74/2018 03.08.2018 w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 15.03.2017
  26/2017

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków w Kielcach

73/2018 02.08.2018 w sprawie zmiany §1 zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 143/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. wyrażającego zgodę na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz osób fizycznych, nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w mieście Pińczów, w obrębie 0005 oraz w sprawie przedłużenia obowiązywania w/w zmienionego zarządzenia Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 27.12.2017
  143/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na rzecz osób fizycznych, nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w mieście Pińczów, w obrębie 0005

72/2018 31.07.2018 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OC-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

71/2018 19.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonych w Sandomierzu, obręb 0004 Sandomierz Poscaleniowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
70/2018 19.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Antoniego Hedy ps. „Szary” Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
69/2018 18.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze bezprzetargowej, poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przyległej Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
68/2018 17.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej położonej w Rogowie przy ul. Leśnej gm. Końskie oraz prawa własności zlokalizowanych na niej budynków Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
67/2018 17.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w gminie Końskie, w obrębie 0037 Sielpia Wielka Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
66/2018 16.07.2018 w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania możliwości z urzędu umarzania należności pieniężnych niemożliwych do odzyskania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) Wydział Infrastruktury i Rozwoju
65/2018 16.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobami fizycznymi kolejnej umowy dzierżawy, na okres trzech lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0166 ha, położonej w Kielcach, w obrębie 0032 i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
64/2018 16.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z osobami fizycznymi kolejnej umowy dzierżawy, na okres sześciu lat, w odniesieniu do części nieruchomości Skarbu Państwa o pow. 0,0 189 ha, położonej w Kielcach, w obrębie 0032 i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
63/2018 12.07.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Starachowice, na czas nieoznaczony, umowy użyczenia, części nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Starachowicach Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
62/2018 11.07.2018 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
61/2018 09.07.2018 W sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w trybie uproszczonym w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu
60/2018 05.07.2018 zmieniające Zarządzenie nr 56 /2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 28.06.2018
  56/2018

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

59/2018 02.07.2018 w sprawie sprostowania pomyłki w zarządzeniu Wojewody Świętokrzyskiego Nr 8/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. (powielonej z wniosku Prezydenta Miasta Kielce z dnia 12.01.2018 r., znak: GNG-IV.6840.17.2016), wyrażającego zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Kielcach Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 26.01.2018
  8/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego nr 1, wraz z odpowiednim udziałem w częściach wspólnych nieruchomości położonej w Kielcach przy ulicy Lecha 3

58/2018 29.06.2018 w sprawie ustalenia zasad w przypadku umorzenia łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
57/2018 29.06.2018 w sprawie Regionalnego Zespołu Zadaniowego ds. CPE ( ang. Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae) Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
56/2018 28.06.2018 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 31.03.2017
  33/2017

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 • 05.07.2018
  60/2018

  zmieniające Zarządzenie nr 56 /2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

 • 11.06.2019
  72/2019

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

55/2018 26.06.2018 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 56/2017 z dnia 14 czerwca 2017r., wyrażającego zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Włoszczowa, obręb 0002, jako działki: Nr 5460 o pow. 0,0065 ha i Nr 5461 o pow. 0,0 162 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 14.06.2017
  56/2017

  w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, na rzecz spółki Orange Polska S.A., nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we Włoszczowie, obręb 002

54/2018 26.06.2018 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 45/2017 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie powołania Rady Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 17.05.2017
  45/2017

  w sprawie powołania Rady Śwętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

53/2018 25.06.2018 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego Wydział Organizacji i Kadr
 • 21.05.2012
  45/2012

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kielcach oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego

52/2018 20.06.2018 zmieniające zarządzenie nr 48/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2018 roku Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 13.06.2018
  48/2018

  w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia kontroli w zakresie zarządzania ruchem na drogach wojewódzkich z terenu województwa świętokrzyskiego z uwzględnieniem legalności i rzetelności oznakowania wyżej wymienionych dróg

51/2018 20.06.2018 zmieniające Zarządzenie nr 5/2018 z 4 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 04.01.2018
  5/2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. naboru i oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020

50/2018 19.06.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w gminie Szydłów, w obrębie 0008 Osówka Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości