Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Wyszukiwarka
Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
66/2023 27.06.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 63/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2022r., o wyrażeniu zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku - Kamiennej przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko - Kamienna, obrębu 0008 Bzinek, arkusz 48, jako działki: nr 270/2 (261001_1.0008.AR_48.270/2), o pow. 0,0196 ha oraz 271/2 (261001_1.0008.AR_48.271/2), o pow. 0,0211ha, zmienionego Zarządzeniem Nr 130/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2022r Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 09.06.2022
  63/2022

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna, obrębu 0008 Bzinek, arkusz 48, jako działki: nr 270/2 (261001_1.0008.AR_48.270/2), o pow. 0,0196 ha oraz nr 271/2 (261001_1 .0008.AR_48.271/2), o pow. 0,0211 ha

 • 08.12.2022
  130/2022

  sprawie zmiany zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 63/2022, z dnia 9 czerwca 2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Krakowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna, obrębu 0008 Bzinek, arkusz 48, jako działki: nr 270/2 (261001_1.0008.AR_48.270/2), o pow. 0,0196 ha oraz 271/2 (261001_1.0008.AR_48.271/2), o pow. 0,021 ha

65/2023 27.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 27.01.2020
  16/2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 12.08.2020
  94/2020

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

 • 14.07.2022
  83/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Inspektora Ochrony Danych Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach

64/2023 26.06.2023 w sprawie powołania zespołu ds. realizacji zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa w Kielcach w latach 2023-2026” Wydział Organizacji i Kadr
63/2023 26.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
62/2023 26.06.2023 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności cywilnoprawnych przypadających Skarbowi Państwa z tytułu gospodarowania nieruchomościami Wydział Finansów i Budżetu
61/2023 22.06.2023 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.03.2016
  31/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 21.04.2016
  48/2016

  zmieniające Zarządzenie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 03.06.2016
  64/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 05.12.2016
  143/2016

  Zmieniające zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji.

 • 16.12.2016
  150/2016

  zmieniające Zarządzenie nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 23.12.2016
  158/2016

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 07.02.2017
  15/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.02.2017
  18/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.04.2017
  42/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 09.05.2017
  44/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich realizacji

 • 25.05.2017
  47/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.07.2017
  70/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 20.07.2017
  79/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 05.09.2017
  94/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.10.2017
  113/2017

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 15.01.2018
  6/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 16.03.2018
  26/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji.

 • 04.04.2018
  29/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzenia ich do realizacji

 • 25.04.2018
  34/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20,2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.08.2018
  76/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 02.10.2018
  86/2018

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.01.2019
  9/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 05.03.2019
  26/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 08.03.2019
  31/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji.

 • 20.03.2019
  38/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 03.04.2019
  46/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.05.2019
  67/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 11.06.2019
  70/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 02.07.2019
  85/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 09.08.2019
  104/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 27.11.2019
  136/2019

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 10.01.2020
  3/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 2012016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 13.03.2020
  29/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 30.03.2020
  33/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 07.04.2020
  36/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 23.04.2020
  37/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 28.04.2020
  41/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 06.05.2020
  46/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 15.06.2020
  59/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 19.08.2020
  97/2020

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 09.02.2021
  20/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 01.03.2021
  25/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.03.2021
  34/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 17.05.2021
  67/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/20 16 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 03.09.2021
  106/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 11.10.2021
  143/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 29.10.2021
  148/2021

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 24.06.2022
  69/2022

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 04.08.2022
  88/2022

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 08.11.2022
  123/2022

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 15.04.2024
  49/2024

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

 • 24.04.2024
  51/2024

  zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

60/2023 15.06.2023 zmieniające Zarządzenie nr 35/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11.04.2023 r. w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2023 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 12.04.2023
  35/2023

  w sprawie powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich w 2023 r.

59/2023 01.06.2023 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 54/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 24.05.2023
  54/2023

  zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

 • 07.05.2024
  55/2024

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

58/2023 01.06.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 15.07.2020
  76/2020

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

57/20203 26.05.2023 zmieniające zarządzenie nr 95/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 sierpnia 2022 r., w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 23.08.2022
  95/2022

  w sprawie powołania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

56/2023 26.05.2023 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na rzecz dotychczasowego najemcy kolejnej umowy najmu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Ostojów, gm. Suchedniów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0009 Ostojów jako działka nr 33/1 o powierzchni 0,7280 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
55/2023 26.05.2023 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowe Wydział Infrastruktury i Rozwoju
54/2023 24.05.2023 zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców Wydział Organizacji i Kadr
 • 08.05.2020
  48/2020

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

 • 29.01.2021
  17/2021

  w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim i powołania Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim

 • 21.04.2022
  44/2022

  zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

 • 13.06.2022
  67/2022

  zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

 • 13.09.2022
  101/2022

  zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 48/2020 z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

 • 01.06.2023
  59/2023

  zmieniające zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 54/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

 • 07.05.2024
  55/2024

  w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

53/2023 24.05.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Wydział Organizacji i Kadr
 • 15.06.2022
  68/2022

  w sprawie powołania zespołu w celu oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 — „Aktywna tablica”

52/2023 24.05.2023 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 30.12.2021
  165/2021

  w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 08.07.2022
  79/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.11.2022
  124/2022

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 21.02.2023
  15/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 03.04.2023
  33/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 18.12.2023
  118/2023

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 15.03.2024
  33/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

 • 17.05.2024
  65/2024

  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

51/2023 17.05.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Łężyce, gm. Sadowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0006 Łężyce jako działki nr nr: 346/2, o powierzchni 0,1600 ha oraz 269, o powierzchni 0,1400 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
50/2023 11.05.2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny, na rzecz Powiatu Opatowskiego, praw własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonych we Włostowie, gm. Lipnik, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 0019 Włostów jako działki nr nr: 40/119 o pow. 7,8668 ha oraz 40/56 o pow. 0,0016 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
49/2023 09.05.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 12.05.2022
  51/2022

  w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole iw domu” Moduł 3

48/2023 05.05.2023 zmieniające Zarządzenie nr 30/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2023 r. w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.03.2023
  30/2023

  w sprawie ustalenia Planu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa świętokrzyskiego w 2023 r.

47/2023 28.04.2023 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wydział Finansów i Budżetu
 • 21.12.2022
  135/2022

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

 • 07.12.2023
  112/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na umarzanie, odraczanie terminów spłaty oraz rozkładanie na raty płatności należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.)

46/2023 28.04.2023 w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej Wydział Finansów i Budżetu
 • 03.06.2022
  57/2022

  zmieniające Zarządzenie nr 25/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 marea 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

 • 13.12.2023
  117/2023

  w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opiniowania Wniosków o wyrażenie zgody na odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty należności pieniężnych oraz umarzanie należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami mającymi charakter cywilnoprawny, przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej

45/2023 27.04.2023 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie na rzecz Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu, na okres 50 lat, odpłatnie, nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Nowej Słupi, gmina Nowa Słupia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Nowa Słupia jako działki 2039/1, 2039/2 i 2039/3 o powierzchni łącznej 1,3447 ha oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
44/2023 27.04.2023 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o łącznej pow. 3,8157 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0023, arkusz 6, jako działki nr nr: 1/3 , 2/6, 3/2, 7/2 , 8/2 i 13/4 na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położoną w Ostrowcu Świętokrzyskim, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0018, arkusz 5, jako działka nr 61/3 o pow.0,2104 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
43/2023 27.04.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja Ojcowskiej gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
42/2023 25.04.2023 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 16/14-2022/OG-FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 18.10.2022
  121/2022

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 16/14-2022/OG-FAMI pn. „Świętokrzyskie — dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”

 • 29.03.2023
  32/2023

  w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 16/14-2022/OG-FAMI pn. „Świętokrzyskie – dobre sąsiedztwo dla Ukrainy”

41/2023 25.04.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z Budżetu Wojewody na wspieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2023 roku Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
40/2023 24.04.2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Staszów OBR. 01, jako działka nr 2920/8 (261207_4.0001.2920/8), o powierzchni 0,0090 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
39/2023 20.04.2023 zmieniające Zarządzenie Nr 113/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06 października 2022 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 06.10.2022
  113/2022

  w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami i świadczeń wychowawczych

38/2023 18.04.2023 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych i sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 28.03.2023
  31/2023

  w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli realizacji zadań obronnych i sposobu wykorzystania dotacji celowych przeznaczonych na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wynagrodzeń bezosobowych pracowników jednostki samorządu terytorialnego realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Sędziszowie

37/2023 13.04.2023 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 24.05.2022
  56/2022

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa świętokrzyskiego w 2022r.