Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
88/2019 10.07.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radoszycach w okręgu wyborczym nr 2 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
87/2019 09.07.2019 w sprawie aktualizacji Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
86/2019 04.07.2019 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 33/2016 z dnia 21 marca 2016r., wyrażającego zgodę na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 i ul. Ogrodowej 11 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 21.03.2016
  33/2016

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego 51 i ul. Ogrodowej 11

85/2019 02.07.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

84/2019 01.07.2019 w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludności Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
83/2019 27.06.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 29.04.2016
  51/2016

  w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa świętokrzyskiego

82/2019 25.06.2019 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 96/2018 z dnia 14 listopada 2018 r., wyrażającego zgodę na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 14.11.2018
  96/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy ul. Wojska Polskiego

81/2019 25.06.2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Iwaniskach, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1670, o pow. 0,0100 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 11.12.2019
  145/2019

  w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2019, z dnia 25 czerwca 2019 r., wyrażającego zgodę na sprzedaż z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, w drodze przetargu, prawa własności do nieruchomości położonej w Iwaniskach, gmina Iwaniska, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1670, o pow. 0,0100 ha

80/2019 24.06.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup karetki typu P w wersji podstawowej do przewozu pacjentów” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
79/2019 21.06.2019 w sprawie postępowania i współpracy w przypadku wystąpienia zagrożeń o charakterze epidemicznym, zachorowań na choroby zakaźne bądź zjawisk bioterrorystycznych na terenie województwa świętokrzyskiego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
78/2019 21.06.2019 w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Kielcach Wydział Organizacji i Kadr
 • 21.06.2010
  71/2010

  w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu
  w Kielcach

77/2019 19.06.2019 w sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych Biuro Wojewody
 • 06.06.2018
  46/2018

  w sprawie nadania regulaminu Przyznawania Honorowego Patronatu Wojewody Świętokrzyskiego, uczestnictwa Wojewody Świętokrzyskiego w Komitetach Honorowych oraz wsparcia finansowego udzielanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego

76/2019 19.06.2019 w sprawie powołania Komisji do spraw kwalifikacji i rozpatrzenia wniosków spółek wodnych oraz podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie ich działalności bieżącej w ramach dotacji podmiotowej Wydział Infrastruktury i Rozwoju
75/2019 17.06.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Skalbmierzu w okręgu wyborczym nr 2 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
74/2019 12.06.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzechów w okręgu wyborczym nr 5 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
73/2019 12.06.2019 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bodzentynie w okręgu wyborczym nr 10 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
72/2019 11.06.2019 w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne Wydział Infrastruktury i Rozwoju
 • 28.06.2018
  56/2018

  w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej oraz Oddziałów terenowych Komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

71/2019 11.06.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
 • 12.12.2017
  137/2017

  w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania, realizacji i zakończenia projektu nr 2/8-2017/OG-FAMI pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie świętokrzyskim”

70/2019 11.06.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

69/2019 05.06.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy w Klimontowie w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
68/2019 27.05.2019 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w ramach realizacji programu ‚„Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
67/2019 27.05.2019 zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji Wydział Finansów i Budżetu
 • 26.02.2016
  20/2016

  w sprawie wzorów podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów (dowodów księgowych) pod względem merytorycznym oraz zatwierdzania ich do realizacji

66/2019 21.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/12 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 O pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,8264 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 07.05.2019
  59/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/2 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 o pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,9256 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha

65/2019 21.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu Skarbu Państwa, w drodze darowizny od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomości położonej w obrębie Zalesie, gmina Łubnice, na którą składa się 17 działek o Łącznej pow. 0,5679 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
64/2019 21.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie na okres dalszych 3 lat, kolejnej umowy dzierżawy niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, o powierzchni 0,2915 ha, położonej w Końskich przy ul. Warsztatowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Końskie (obręb 0001) jako działka nr 1007/3 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
63/2019 21.05.2019 w sprawie przedłużenia obowiązywania zarządzenia Wojewody Świętokrzyskiego Nr 93/2018 z dnia 6 listopada 2018r., wyrażającego zgodę na sprzedaż, w drodze przetargu, nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 06.11.2018
  93/2018

  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Sitkówce-Nowinach, w obrębie 0004 Wola Murowana

62/2019 13.05.2019 w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn. „Doposażenie Szpitala Powiatowego w Pińczowie” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
61/2019 08.05.2019 w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny w okręgu wyborczym nr 7 Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
60/2019 08.05.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2019 r. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • 07.05.2018
  36/2018

  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 r.

59/2019 07.05.2019 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/2 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 o pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,9256 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
 • 21.05.2019
  66/2019

  w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny, na rzecz Gminy Bliżyn, własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Płaczkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu 0015 Płaczków jako działki nr nr: 55/12 o pow. 0,0104 ha, 55/13 o pow. 0,6162 ha, 55/14 O pow. 0,1181 ha, 55/16 o pow. 0,1345 ha i 55/17 o pow. 1,9472 ha (łączna pow. 2,8264 ha) oraz działki w tym samym obrębie ewidencyjnym posiadającej nr 55/15 o pow. 0,0992 ha

Wybierz Strony