Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

100/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Mazowiecką Instytucją Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, z siedzibą w Warszawie (01-473) przy ul. Kocjana 3, na okres do 31.03.2022r., kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń o pow. 36,77 m2, stanowiących część budynków usytuowanych na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Pińczowie, położonej w Pińczowie (obręb 0005 Pińczów), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 99/3,o pow. 2,1127 ha

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski