Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
7/2003 22.01.2003 zmieniające zarządzenie Nr 15/02 z dnia 14 marca 2002r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.
6/2003 20.01.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze przetargu lokalu użytkowego w budynku wielorodzinnym znajdującym się na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Pińczów przy ul. 3-go Maja 32 oznaczonej jako działka Nr 99/2 o powierzchni 0,1430 ha.
5/2003 20.01.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Lemierze gm. Bałtów oznaczonej jako działka Nr 1091 o powierzchni 0,3200 ha.
4/2003 20.01.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców, w formie bezprzetargowej 48 lokali mieszkalnych w dwóch budynkach wielorodzinnych znajdujących się na dwóch nieruchomościach Skarbu Państwa położonych w miejscowości Pińczów przy ul. 3-go Maja Nr 32 i Nr 36 oznaczonych odpowiednio jako działki: Nr 99/2 o powierzchni 0,1430 ha i Nr 99/1 o powierzchni 0,1766 ha.
3/2003 13.01.2003 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego o nazwie "Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Kielcach".
2/2003 13.01.2003 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
1/2003 13.01.2003 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sędziszowie w Okręgu Wyborczym Nr 4.

Wybierz Strony