Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia Wojewody

Aktualnie znajdujesz się na:

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Nr zarządzenia Data Nazwa Wydział Powiązanie
47/2003 23.05.2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 40% ceny sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego 3/16 część zabudowanej nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Kościuszki 17 ozn. jako działka Nr 17 o powierzchni 0,1185 ha.
46/2003 23.05.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, na rzecz najemcy, lokalu Nr 4 w budynku przy ul. Wesołej 19 w Kielcach na działce Nr 453 o powierzchni 0,0350 ha.
45/2003 23.05.2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Zagnańsk darowizny zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Zachełmiu gm. Zagnańsk, ozn. jako działka Nr 697 o powierzchni 0,1500 ha.
44/2003 30.04.2003 w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz obsługi finansowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Kielcach.
43/2003 29.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Powiatu Skarżyskiego darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonej jako działki: 11/10, 115/12, 115/13 i 130/11 o łącznej powierzchni 0,1031 ha.
42/2003 24.04.2003 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa w Kielcach.
41/2003 18.04.2003 zmieniające zarządzenie Nr 56/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 1999 roku w sprawie powołania przy Wojewodzie Świętokrzyskim Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
40/2003 14.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty wynoszącej 70% ceny sprzedaży, na rzecz najemcy w osobie Kazimierza Paradzieja, zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Szczaworyżu gm. Busko-Zdrój, ozn. jako działka 886 o powierzchni 0,1600 ha.
39/2003 14.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Chrobrzu gm. Złota, ozn. jako działka 1017/1 o powierzchni 0,1900 ha.
38/2003 14.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej, na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Pińczowie, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pińczowie między ulicami 1-go Maja i 3-go Maja oznaczonej jako działka 205/1 o powierzchni 0,0339 ha.
37/2003 14.04.2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa znajdującej się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Focha, oznaczonej jako działka 28/4 (obr.35) o powierzchni 0,4820 ha.
36/2003 01.04.2003 w sprawie powołania Rady Parku Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych.
35/2003 01.04.2003 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach.
34/2003 27.03.2003 zmieniające Zarządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 104/99 z dnia 19 listopada 1999r. w sprawie określenia zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie woj. świętokrzyskiego.
33/2003 21.03.2003 uchylające zarządzenie Nr 12/97 Wojewody Kieleckiego z dnia 26 lutego 1997r. w sprawie wszczęcia postępowania naprawczego w Przedsiębiorstwie Państwowej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej, zmienione zarządzeniami Wojewody Kieleckiego: Nr 38/97 z dnia 30 maja 1997r., Nr 98/97 z dnia 4 grudnia 1997r., Nr 133/98 z dnia 17 grudnia 1998r. oraz Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 69/99 z dnia 29 czerwca 1999r., Nr 109/99 z dnia 16 grudnia 1999r., Nr 45/00 z dnia 29 czerwca 2000r., 46/01 z dnia 28 czerwca 2001r., Nr 90/01 z dnia 30 listopada 2001r., Nr 42/02 z dnia 19 czerwca 2002r., Nr 89/02 z dnia 10 grudnia 2002r.
32/2003 21.03.2003 w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Kielcach.
31/2003 21.03.2003 w sprawie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej.
30/2003 21.03.2003 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 73/2000 z dnia 17 października 2000r. w sprawie likwidacji przedsiębiorstwa państwowego pn. Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Górniczych w Kielcach oraz kolejnych zarządzeń zmieniających: Nr 79/2001 z dnia 31 października 2001r., Nr 20/2002 z dnia 25 marca 2002r., Nr 72/2002 z dnia 19 września 2002r.
29/2003 14.03.2003 w sprawie powołania Wojewódzkiego Podzespołu Informacyjnego do spraw Kryzysu Irackiego.
28/2003 12.03.2003 w sprawie powołania Zespołu Oceniającego do spraw zaszeregowania obiektów hotelarskich do odpowiedniego rodzaju i kategorii.
27/2003 07.03.2003 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, Józefowi i Alfredzie małż. Kupczyk udziałów Skarbu Państwa w nieruchomości położonej w Cieślach gm. Krasocin, stanowiącej współwłasność z tymi osobami.
26/2003 03.03.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców 12 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Batalionów Chłopskich 5 w Pińczowie oraz zastosowanie bonifikaty w wysokości 85% ceny ustalonej na podstawie opinii rzeczoznawcy majątkowego.
25/2003 27.02.2003 w sprawie ponownego przeliczenia kart do głosowania w Obwodzie Głosowania Nr 5 oraz ustalenia wyników wyborów w Okręgu Wyborczym Nr 1 co do Listy Nr 3 w przeprowadzonych wyborach do Rady Miejskiej w Kielcach w dniu 27 października 2002 roku.
24/2003 19.02.2003 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Elektrowni im. T. Kościuszki S.A. w Połańcu gruntów Skarbu Państwa położonych w Gminie Połaniec we wsiach: Zawada, Tursko Małe i Luczyca.
23/2003 19.02.2003 w sprawie ponownego ustalenia wyboru radnego do rady Miejskiej w Osieku w Okręgu Wyborczym Nr 9 z listy Nr 8 Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządowego Porozumienia Obywatelskiego w przeprowadzonych wyborach w dniu 27 października 2002 roku.
22/2003 18.02.2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski darowizny własności gruntów Skarbu Państwa, znajdujących się w użytkowaniu wieczystym tej Gminy, położonych w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej, oznaczonych jako działki: 12/1, 16/20 i 16/22 w obrębie 44 o łącznej powierzchni 0,3925 ha oraz działka 3/30 (obr.43) o powierzchni 2,1143 ha.
21/2003 17.02.2003 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od ustalonej opłaty rocznej z tytułu sprawowanego przez Areszt Śledczy w Kielcach trwałego zarządu nieruchomością Skarbu Państwa położoną przy ul. Zagnańskiej 155.
20/2003 17.02.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy - p. Krystyny Kaszy - garażu znajdującego się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Barytowej 2 w Kielcach.
19/2003 17.02.2003 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości Skarbu Państwa położonej we wsi Gartatowice gm. Kije, oznaczonej jako działki 649/2, 649/6 i 649/8 o łącznej powierzchni 6,2100 ha.
18/2003 17.02.2003 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach darowizny nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kielcach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego, oznaczonej jako działka 197/41 (Obr.10111) o powierzchni 0,3708 ha.

Wybierz Strony