Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zamówienia publiczne - Archiwum

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Przedmiot Tryb Status Termin składania ofert/wniosków
Wymiana sprzętu i oprogramowania do wytwarzania informacji o klauzuli „tajne” Przetarg nieograniczony Zakończony 10.08.2015
Remont pomieszczeń w budynku A Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 21.07.2015
Dostawa oraz montaż urządzeń systemów gaszenia gazem dla pomieszczeń serwerowni – wykonanie dokumentacji projektowej Zapytanie o cenę Zakończony 29.07.2015
Remont systemu monitoringu w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 09.07.2015
Usunięcie szkód powstałych w instalacjach elektrycznych i teletechnicznych, w wyniku pożaru, w rozdzielni elektrycznej w budynku A ŚUW Zamówienie z wolnej ręki Zakończony 09.07.2015
Aktualizacja licencji Fortigate 800C Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 22.07.2015
Zapytanie ofertowe - „Doskonalenie warsztatu kontrolerskiego” Zamówienia publiczne poniżej 130 000 zł Zakończony 24.07.2015
Remont pomieszczeń w budynku B Zamówienie z wolnej ręki Zakończony