Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone wobec Wojewody

2022 Wystąpienie pokontrolne MSWiA - Prawidłowości realizacji zadań związanych z nadzorem nad działalnością organów gmin w zakresie określonym w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności oraz ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Metryka strony

Data publikacji : 16.02.2023
Data wytworzenia : 09.02.2023
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Paulina Sęk