Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 19.09.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017.

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 04.09.2017
Data wytworzenia 01.09.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor: Wojewoda Świętokrzyski