Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w Placówce Wsparcia Dziennego - Ognisko Wychowawcze "Kamyk" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola kompleksowa w Placówce Wsparcia Dziennego - Ognisko Wychowawcze "Kamyk" w Kielcach.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 11.07.2017

Kontrola kompleksowa w PWD - Ognisko Wychowawcze "Kamyk" w Kielcach w zakresie realziacji zadań wynikajacych z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.09.2017
Data modyfikacji : 09.09.2017 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska