Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Kontrola kompleksowa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 21.09.2017

Kontrola kompleksowa w GOPS w Łącznej w zakresie realizacji zdan wynikajacych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem".

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 11.10.2017
Data modyfikacji 11.10.2017Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska
Autor: