Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodziny "4 Kąty" w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola kompleksowa w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodziny "4 Kąty" w Kielcach.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 14.09.2017

Kontrola kompleksowa w Sieci Świetlic Środowiskowych i Ośrodków Wsparcia dla Rodzin " 4 Kąty" w Kielcach w zakresie realziacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Metryka strony

Data publikacji : 11.10.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska