Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w GOPS w Szydłowie w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem".

Kontrola kompleksowa w GOPS w Szydłowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 12.12.2017

Kontrola kompleksowa w GOPS w Szydłowie w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciązy i rodzin "Za życiem".

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska