Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w PCPR w Starachowicach w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola kompleksowa w PCPR w Starachowicach.

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 17.11.2017

Kontrola kompleksowa w PCPR w Starachowicach w zakresie realizacji zadań z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska