Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Radoszyce

Urząd Gminy Radoszyce

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 15.12.2017

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
1. organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez organy Gminy skarg i wniosków w okresie od 01.01.2016 r. do 11.12.2017 r.
2. stosowanie ustawowej procedury przy wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od 01.01.2016 r. do 11.12.2017 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.01.2018
Data wytworzenia : 23.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokszyski