Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola doraźna w zakresie realizacji przez Zespół Interdyscyplinarny procedury Niebieskie Karty w sprawie indywidualnej

Urząd Gminy w Rytwianach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 21.12.2017

Załączniki do strony

Metryka strony

Data publikacji 29.01.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Korcipa
Oddział ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych
Autor: