Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola kompleksowa realizacji przez gminę zadań własnych wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Urząd Gminy Nowa Słupia

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 14.12.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.01.2018
Data modyfikacji : 16.07.2018 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Korcipa
Oddział ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych