Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 26.03.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (zbadanie terminowości rozpatrywania skarg i wniosków, zbadanie terminowości przekazywania skarg i wniosków według właściwości innym organom) od 01.01.2016 r. do 20.03.2018 r. ,

2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (zbadanie terminowości rozpatrywania wniosków o udostępnianie informacji publicznych, zbadanie zawartości prowadzonej strony Biuletynu Informacji Publicznej WIF w Kielcach) od 01.01.2016 r. do 20.03.2018 r. ,

3. sprawdzenie przestrzegania w kontrolowanej jednostce przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w zakresie badanych spraw.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.05.2018
Data wytworzenia : 30.04.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski