Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego,

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 22.03.2018

Zakres kontroli:

1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przestrzega przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w wybranych sprawach obejmujących zagadnienia wskazane powyżej.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.05.2018
Data wytworzenia : 08.05.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski