Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Staszowie

Rada Miejska w Staszowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 24.04.2018

Zakres kontroli:

Sprawdzenie realizacji przez Radę Miejską w Staszowie ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 04.06.2018
Data wytworzenia : 01.06.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Dorota Furmańska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski