Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w zakresie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez Radę Miejską w Kunowie

Urząd Miasta i Gminy Kunów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 31.08.2018

Zakres kontroli:

Sprawdzenie realizacji przez Radę Miejską w Kunowie ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.10.2018
Data wytworzenia : 10.10.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski