Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Sposób wykorzystania dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

Starostwo Powiatowe w Opatowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 17.09.2018

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Sposób wykorzystania - przez Starostwo Powiatowe w Opatowie - dotacji celowych, udzielonych z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 r., oraz rzetelność prowadzonej w tym zakresie dokumentacji.

Kontrola dotyczyła okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.11.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego