Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 22.01.2019

Zakres kontroli:
1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg i wniosków


2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej,


3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przestrzega przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w wybranych sprawach obejmujących zagadnienia wskazane powyżej

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.01.2019
Data wytworzenia : 11.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski