Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola dotycząca działalności Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach

Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 06.12.2018

Kontrola obejmowała zbadanie działalności Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, w szczególności w zakresie:
1) realizacji postępowań kontrolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. 2001 Nr 5 poz. 44 ze zm.),
2) realizacji zadań z zakresu polityki kadrowej w szczególności stosowania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, zasad nagradzania, motywowania, awansowania i polityki szkoleniowej,
3) realizacji poleceń wyjazdów służbowych oraz rozliczania delegacji służbowych pod względem celowości, gospodarności i legalności,
4) prawidłowości korzystania z samochodów służbowych przez pracowników i kierownika WIJHARS w szczególności pod względem celowości i gospodarności oraz posiadania uprawnień do kierowania pojazdami służbowymi za lata 2016 -2018,
5) sprawdzenie zasad obiegu dokumentów i stosowania instrukcji kancelaryjnej,
6) wdrożenie i stosowanie RODO przez jednostkę kontrolowaną.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.03.2019
Data wytworzenia : 11.01.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski