Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Sitkówa-Nowiny

Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 22.02.2019

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie 30.04.2018 r. – 15.02.2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.03.2019
Data wytworzenia : 19.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski