Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola realizacji zadań wynikających z przestrzegania przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie realizacji instrumentów rynku pracy – bony i realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

Powiatowy Urząd w Jędrzejowie

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli: 17.05.2017

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jędrzejczyk