Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów

Urząd Miasta i Gminy Pacanów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 13.06.2019

Zakres kontroli:
1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta
i Gminy Pacanów,
2. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości6,
3. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów ustawowej procedury przy udzielaniu
/odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed
bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.07.2019
Data wytworzenia : 10.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski