Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w OPS w Tarłowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 03.07.2019

Kontrola w trybie zwykłym w OPS w Tarłowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.07.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska