Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Iwaniska

Urząd Gminy Iwaniska

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 17.07.2019

Zakres kontroli: 1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Wójta Gminy Iwaniska, 2. prowadzenie przez Wójta Gminy Iwaniska rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości6, 3. stosowanie przez Wójta Gminy Iwaniska ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania/zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.09.2019
Data wytworzenia : 11.09.2019
Data modyfikacji : 16.09.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski