Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Pińczowie

Starostwo Powiatowe w Pińczowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 16.10.2019

Kontrola objęła następujące obszary tematyczne:
1) upowszechnianie przez Powiat usługi wśród mieszkańców powiatu zgodnie z obligatoryjnymi formami przewidzianymi przepisami Ustawy o npp;
2) dostosowanie formy i miejsca wizyt do mieszkańców o różnych potrzebach oraz weryfikacja, czy informacja na ten temat była zamieszczona na stronach internetowych, w BIP i w punktach, z możliwymi formami obsługi;
3) dostępność dyżurów dla mieszkańców pod względem czasu i miejsca;
4) wyposażenie lokali punktów;
5) wyposażenie poczekalni punktów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.11.2019
Data wytworzenia : 05.11.2019
Data modyfikacji : 26.11.2019 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski