Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w Urzędzie Gminy w Rytwianach w celu zbadania realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej organów Gminy Rytwiany z dnia 9 maja 2007r. w części dotyczącej stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w zakresi

Urząd Gminy w Rytwianach

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 07.10.2009
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP