Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontroila Problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Kontrola dotyczyła: oceny stopnia realizacji zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Podmiot kontrolujący:
Data kontroli:

Metryka strony

Data publikacji : 31.05.2010
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP