Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.12.2017 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 21.11.2017r., pismo bez znaku, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Zbludowice” o długości ok. 6,7km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 973 w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Nidzie oraz rzece Wiśle”, na terenie gminy Busko- Zdrój w powiecie buskim.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 12.12.2017
Obowiązuje od : 12.12.2017
Obowiązuje do : 26.12.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba