Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.11.2018 o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 27.11.2018r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 06.09.2018r., znak: B-II.672.17.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie drogi gminnej za Ośrodkiem Zdrowia w Górnie”.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 03.12.2018
Obowiązuje od : 03.12.2018
Obowiązuje do : 17.12.2018
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba