Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "NIDA 2000"

Na podstawie art. 67a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz §10 ust. I rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian (Dz. U. poz. 2334) ogłasza się zmianę statutu Związku Międzygminnego „NIDA 2000” (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2007 r. Nr 19. poz. 316. zm. z 2011 r. Nr 287, poz. 3326, z 2017 r. poz. 1119) zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia Związku Międzygminnego „.NIDA 2000” Nr V/28/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego‚.NIDA 2000”

Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.02.2020
Data wytworzenia : 29.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski