Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7820.1.18.2023 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika, z dnia 18.10.2023 r., znak: 2023/10/20/7/777/727/MW, uzupełniony pismami z dnia 19.01.2024 r., znak: 2024/01/20/7/777/45/DW oraz z dnia 30.01.2024 r., znak: ŚZDW.4180.060.DW777.2024.R-WR.KG, została wydana decyzja Nr 4/24 z dnia 05.04.2024 r., znak: SPN.III.7820.1.18.2024 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: odcinka drogi wojewódzkiej Nr 777 od km 21+300 do km 21+590 oraz drogi wojewódzkiej Nr 759 Piotrowice – gr. województwa od km 0+000 do km 1+980 etap I wraz z przebudową/budową innych dróg publicznych, przebudową zjazdów, przebudową/budową sieci uzbrojenia terenu na terenie gminy Zawichost, w powiecie sandomierskim.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.04.2024
Obowiązuje od : 12.04.2024
Obowiązuje do : 26.04.2024
Data wytworzenia : 12.04.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk