Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Zarządzenia zastępcze

Aktualnie znajdujesz się na:

Wprowadzenie obszarów udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów

Wprowadzam do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów, przyjętego uchwałą Nr XXXV/210/2001 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 grudnia 2001r., zwanego dalej Studium, następujące udokumentowane obszary złóż kopalin na terenie gminy Szydłów: 1. Złoże wapieni trzeciorzędowych „Księża Niwa” 2. Złoże trzeciorzędowych wapieni lekkich „Potok Rządowy” 3. Złoże piasków czwartorzędowych „Dorozów” 4. Złoże piaskowca „Szydłów” 5. Złoże surowca ilastego „Gacki” 6. Złoże siarki rodzimej „Wola Żyzna” 7. Złoże siarki rodzimej „Solec”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.12.2015
Data wytworzenia : 15.12.2015
Data modyfikacji : 08.12.2022 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis