Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świętokrzyski Ośrodek Adopcyjny w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 11.04.2019

Kontrola w trybie zwykłym w Świętokrzyskim Ośrodku Adopcyjnym w Kielcach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska