Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 18.02.2020

Zakres kontroli:
1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania
i załatwiania skarg i wniosków,
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach ustaw szczegółowych w odniesieniu wydawania decyzji administracyjnych
I instancji,
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska4, przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.04.2020
Data wytworzenia : 08.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski